Ikoner og illustrationer til strategi folder for Industriens Fond

Ikoner og illustrationer til strategi folder for Industriens Fond

—  illustration · ikoner · tegninger · danmark · grafisk design

I forbindelse med Industriens Fonds udvikling af ny strategi har vi designet ny illustrationsstil og layoutet foldere til brug i bestyrelsens arbejde med den nye strategi.
Vores bud var en simpel og nøgtern stil der ligger i forlængelse af ikoner og grafik fra årsberetningen 2017.
Emnerne der kredses om i illustrationerne er dansk knowhow, uddannelse, grøn omstilling, eksportmarkeder, idegenerering, forskning, Danmark, IT, teknologi og iværksætteri.

Infografik der illustrerer emner fra Industriens Fonds strategi. Emnerne kredser om know-how, forskning, undervisning, kommunikation og digitalisering. Infografik der illustrerer det globale perspektiv i Industriens Fonds strategi. Emnerne der kredses om er international handel, bæredygtighed, teknisk know-how, grøn omstilling samt digitalisering. Infografik der illustrerer at Industriens fond er til for at hjælpe Danske virksomheder. Emnerne der er illustreret er Danske virksomheder, transportsektoren, konjunktursvingninger, aktiemarkedet samt global eksport. Layout eksempel af forsiden til oplæg om Industriens Fonds strategi. Forsiden fokuserer på en illustration af en stor hånd der holdes under en masse symboler på strategien, som er digitalisering, global handel, teknisk know-how, bæredygtighed og alternative energi-former. Layout eksempel på opslag fra strategi-folder. Venstre siden viser en stor illustration af den danske del af strategien med et dannebrogsflag, et danmarkskort, en lastbil, en jordklode og en aktie-kurve. Højre sidden fokuserer på en tekst med overskriften mission. Layout eksempel på opslag fra strategi-folder. Venstre side har en tekst med overskriften Virkemidler og 6 underoverskrifter der hver er markeret med et ikon som illustrerer overskriften: Partnerskaber, Fremme af komnkurrenceevnen, Udfordrende ansøgninger, Indkaldte ansøgninger, Egne indsatser, Formidling. Højresiden har en stor illustration der fokuserer på viden, forskning og digitalisering. Layout eksempel på opslag fra strategi-folder. Venstre side har en tekst med overskriften Fokusområder og 6 underoverskrifter: Internationalisering, Ny viden, Nye teknologier, Innovation og Kompetencer. Hver af underoverskrifterne er illustreret med et ikon. Højre side har fokus på et stort billede af to unge mennesker der betjener en produktionsmaskine. De store overskrifter er Målgruppe og Værdiskabelse. Illustrationer til kapitelstarter i årsberetningen for Industriens Fond. De er tegnet i en simpel streg kun i grønt. Emnerne er viden, know-how, dansk konkurrence evne, eksport og alternativ energi. 12 ikoner tegnet til årsberetningen for Industriens Fond. De illustrerer overskrifter for specielle fokusområder som digitalisering, leder- og medarbejder udvikling, kommunikation og aktiemarkedet.