Design og layout af Naturvidenskabens ABC for Undervisningsministeriet

Design og layout af Naturvidenskabens ABC for Undervisningsministeriet

—  grafisk design · layout · illustration · naturvidenskab · skole · undervisningsministeriet · infographics

Vi har designet og layoutet Naturvidenskabens ABC for Undervisningsministeriet som er et led i Undervisningsministerens nationale Naturvidenskabsstrategi.
Det overordnede layout, farver og typografi i udgivelsen følger retningslinierne i Undervisningministeriets visuelle identitet. Som en del af udgivelsens selvstændige identitet har vi designet en række illustrationer til omslaget og indledningen af erkendelserne. Illustrationer har en simpel men fængende stil, så de ikke tager magten fra indholdet med flotte fotografier og komplekse infografikker.
Naturvidenskabens ABC indeholder 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser, der har haft stor betydning for udviklingen af naturvidenskaben som felt, for samfundets udvikling og teknologier i hverdagen.
Anbefalingerne til Naturvidenskabens ABC indeholder også en række cases, som kan inspirere lærerne til at inddrage eksempler og spændende fortællinger med i deres undervisning.

ABC'en indeholder følgende 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser:
1. Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt
2. Jordens overflade og klima udgør et dynamisk system
3. Jordens ressourcer er begrænsede
4. Naturen har høj grad af biodiversitet
5. Alt liv har udviklet sig gennem evolution
6. Organismer består af celler - generne i dem kan både nedarves og ændres
7. Alt i universet er opbygget af små partikler
8. Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet
9. Energien i universet er konstant, men kan ændres fra en form til en anden
10.Solsystemet er en meget lille del af en enkelt af milliarder af galakser i universet

Naturvidenskabens ABC kan hentes på www.emu.dk

Foto fra en af samlingerne på Zoologisk Museum i København. I forgrunden hænger en 3D model af et evolutionstræ. I baggrunden sidder to skolebørn og ser på en udstilling med udstoppede fisk, padder og aber som er hængt op på en stor væg. Fotoet er taget af Jens Astrup fra Københavns Universitet.

Fotograf: Jens Astrup, Københavns Universitet

Illustration brugt til forsiden af Naturvidenskabens ABC. Tegningerne er kun tegnet med en streg i en lidt lysere tone end baggrunden og forestiller forskellige ting med temaet naturvidenskab. Tingene ligger tæt så de danner et dekorativt mønster. Layout af opslag med side 10 og 11 fra Naturvidenskabens ABC. Opslaget er fra det indledende kapitel om grundlaget for udgivelsen. Layout af opslag med side 30 og 31 fra Naturvidenskabens ABC. Opslaget indeholder de kernefaglige nedslagspunkter fra afsnittet med erkendelse nummer 2: Jordens dynamiske system. Der er to store infografikker på opslaget som forestiller henholdsvis de globale havstrømme og vandets kredsløb i atomsfæren. Layout af opslag med side 46 og 47 fra Naturvidenskabens ABC. Opslaget er introduktionen til afsnittet med erkendelse nummer 4: Biodiversitet. Venstre side er en stor illustration med en masse forskellige dyr. Der er fokus på en isbjørn, en sæl der hopper op af vandet og en stor krage. Derudover er der nogle mindre krebsdyr, en masse insekter, nogle fisk og forskelligt tang. Indover dyrene ligger der nogle pile som danner forskellige cirkler som giver illustrationen et abstrakt look. På højresiden er der en overskirft: Naturen har høj grad a biodiversitet. Layout af opslag med side 64 og 65 fra Naturvidenskabens ABC. Opslaget indeholder de kernefaglige nedslagspunkter fra afsnittet med erkendelse nummer 6: Celler og gener. Venstre side viser et laboratorie med zebrafisk akvarier i et lilla skær. Højre side viser en infografik med et menneske der holder et skjold som afviser bakterier for at illustrerer immunforsvar. Layout af opslag med side 74 og 75 fra Naturvidenskabens ABC. Opslaget indeholder de kernefaglige nedslagspunkter fra afsnittet med erkendelse nummer 7: Partikler. Venstre side indeholder en infografik med Det periodiske system. Højre side indeholder en visualisering af Big Bang og en infografik med et Lithium atom. Layout af opslag med side 78 og 79 fra Naturvidenskabens ABC. Opslaget indeholder 2 cases fra afsnittet med erkendelse nummer 7: Partikler. Venstre side fokuserer på en infografik der viser universets udvikling siden Big Bang. Højre side har et stort billede øverst af partikel acceleratoren ved CERN. Layout af opslag med side 90 og 91 fra Naturvidenskabens ABC. Opslaget er introduktionen til afsnittet med erkendelse nummer 9: Energi. Venstre side viser en stor illustration med en masse forskellige måder at omdanne og transportere energi på. Der er fokus på en vindmølle, en el-bil, el-master, en stik-kontakt, en turbine, solceller, batterier og en forbrændingsmotor. Øverst på højre side står overskriften: Energien i universet er bevaret, men kan ændres fra en form til en anden. Layout af opslag med side 80 og 81 fra Naturvidenskabens ABC. Opslaget indeholder en case og en side med vigtige personer for videnskaben fra afsnittet med erkendelse 7: Partikler. På venstresiden er der en artikel om internettet som er illustreret med en mørk jordklode som er oplyst med glødende streger mellem de store byer. Højre side fokuserer på et billede af den danske fysiker Lene Hau. Layout af opslag med side 84 og 85 fra Naturvidenskabens ABC. Opslaget indeholder de kernefaglige nedslagspunkter fra afsnittet med erkendelse nummer 8: Naturkræfter. På venstre side dominerer en infografik af solsystemet. På højre side ses en infografik der illustrerer jordens magnetiske poler. Layout af opslag med side 98 og 99 fra Naturvidenskabens ABC. Opslaget er introduktionen til afsnittet med erkendelse nummer 10: Universet. Venstre side er en stor illustration der viser forskellige planeter i solsystemet samt grupper af stjerner der danner spiralformede galakser. På højre side er der fokus på overskriften med teksten Solsystemet er en meget lille del af en enkelt af milliarder af galakser i universet. Layout af opslag med side 108 og 109 fra Naturvidenskabens ABC. Opslaget indeholder en beskrivelse af dilemmaerne i forbindelse med erkendelse 1. Hovedfokus på opslaget er en illustration i baggrunden af den boks der strækker sig henover opslaget. Layout af opslag med side 110 og 111 fra Naturvidenskabens ABC. Opslaget indeholder en beskrivelse af dilemmaerne i forbindelse med erkendelse 2. I baggrunden af den boks der strækker henover opslaget er der en illustration som forestille ren vulkan og et hav. Layout og design af forsiden til Naturvidenskabens ABC udgivet af Undervisningsministeriet. Hovedelementet på forsiden er en række simple stregtegnede illustrationer i en farve med temaet naturvidenskab. De ligger tæt og danner et mønster. Der er fokuseret på en vindmølle, en stor krage, nogle kornaks, planeter og modeller af atomer.