Mobile åndehuller på Gammel Strand i København

Mobile åndehuller på Gammel Strand i København

—  mønsterdesign · arkitektur · lommepark · klima · cop15 · produktdesign

Vi har deltaget i en konkurrence om udformning af miljøvenlige lommeparker i det indre København. Vores forslag udmøntede sig i 3 installationer, som vi kalder mobile åndehuller. Det er en scooter, en bil og en gravko, hvorpå der gror slyngplanter - en slags urbane installationer som kan bruges og som giver stof til eftertanke.
Konkurrencen blev udskrevet af Københavns kommune i anledning af COP15 klimatopmødet. Alle forslag blev udstillet på Vartov ved Rådhuspladsen den 5. - 18. December 2009.

Den skriftlige argumentation overfor dommerne lød således: Mobile Åndehuller - En rumlig kommentar til klimadebatten! Denne midlertidige lommepark består af en serie på tre forskellige byrumsinstallationer. En bil, en scooter, samt en gravko. Den valgte placering strækker sig over hele Gammel Strand, men kunne principielt have været et hvilket som helst sted i København, hvor der mangler en lille grøn midlertidig oplevelse – og en medfølgende klimakommentar! De tre mobile åndehuller kan enten placeres sammen, som en del af en egentlig lommepark, spredes ud så de skaber en grøn forbindelse, eller stå alene som f.eks. gravkoen, der står og venter på det kommende metrobyggeri på Gammel Strand.
Installationerne er alle bygget op af spraylakerede metalplader med et nutidigt laserskåret mønster. De mønsterperforerede skaller dækkes delvist af vedbend (evt. i kombination med andre klatre- og slyngplanter) mens blomsterkasserne er fyldt med farverige blomster. Når mørket falder på oplyses byrumsinstallationerne med energivenlig LED-belysning i en svag grøn tone, så de også om aftenen/natten fungerer som levende grønne oaser.
De mobile åndehuller blender ind i det eksisterende byrum samtidig med at de skiller sig ud som en lille grøn overraskelse i byen og inviterer til en oplevelse ud over det forventede. Forbipasserende inddrages i de nye byrumsinstallationer, idet de kan benyttes som siddepladser. De fungerer som en pause fra byen, hvor man kan finde ro og hvile, spise sin frokost eller bare hænge ud og mødes. Her kan man fortrænge storbyens mylder og larm for en stund.
Det fine hvide stålmønster har tydelige visuelle refererencer til den romantiske have med dens hvide smedejerns pavillioner, espalierer, møbler, blomsteropsatser osv. Mønsteret i kontrast til den grønne beplantning gør installationerne æstetisk indbydende, mens udformningen som byens CO2 syndere (bil, scooter og gravko) efterlader en pudsig kommentar til klimadebatten. Den vilde tilgroning af disse syndere stiller diskrete spørgsmål om vores egen rolle i forhold til naturen, og sætter begreberne forgrønnelse, klimatilpasning og bynatur på dagsordenen på en alternativ måde.

Visualisering af byrumsinstallation som forestiller en scooter lavet af et metal-gitter. Der vokser planter og blomster op imellem hullerne i gitteret. Scooteren står under et træ ved Gammel Strand i København. Visualisering af byrumsinstallation som forestiller en bil lavet af et metal-gitter. Der vokser planter og blomster op imellem hullerne i gitteret. Gitteret er oplyst af lamper med et grønt skær. Bilen står ved Gammel Strand i København overfor Throvaldsens Museum. Nærbillede af byrumsinstallation med blomsterkasse lavet af et metalgitter. En pige dufter til blomsterne i blomsterkassen. Mønster brugt til metalgitteret i byrumsinstallationen. 3D tegning og konstruktionstegning af byrumsinstallation som forestiller en gravko lavet af et hvidt metalgitter. 3D tegning og konstruktionstegning af byrumsinstallation som forestiller en bil lavet af et hvidt metalgitter. 3D tegning og konstruktionstegning af byrumsinstallation som forestiller to scootere lavet af et hvidt metalgitter.