Plakat om syreskader på tænderne

Plakat om syreskader på tænderne

—  illustration · grafisk design · plakat

Plakaten er lavet for Tandlægeforeningen. Det er meningen at den skal hænge hos de enkelte tandlæger og fortælle om hvilke mad- og drikkevarer, der ætser dine tænder mest.
Plakaten er designet så den passer med Tandlægeforeningens visuelle identitet som originalt er designet af Bysted.

Aflang plakat med skala over fødevarer der ætser tænderne. Skalaen går fra ph-værdi 7 nederst til 2 øverst, så de mest ætsende fødevarer som cola og citroner er placeret øverst og de mindst ætsende som vand og mælk er placeret nederst.