Grafisk stil til crowdsourcing website

Grafisk stil til crowdsourcing website

—  illustration · visuals · digital design

En af vores stærke kompetencer er at udvikle en grafisk stil (også kaldet et 'visual') som optakt til arbejdet med et website eller en kampagne. Et visual er som regel et foto eller en illustration der fanger den grafiske stil og sætter retningen for det videre grafiske arbejde med en kampagne.
Her er det en visuel retning for en explainer animation, der forklarer tanken bag crowdsourcing websitet challenges.dk lanceret af Erhvervsstyrelsen og VIA University College for at fremme idé-udveksling mellem offentligheden og erhvervslivet.
Tanken er at forskellige private og offentlige aktører opretter idékonkurrencer på websitet som så besvares med idéer der efterfølgende præmieres og videreudvikles.