Grafisk tilrettelæggelse og layout af rapport for arbejderbevægelsens ulandssekretariat

Grafisk tilrettelæggelse og layout af rapport for arbejderbevægelsens ulandssekretariat

—  grafisk design · layout · rapport

Arbejderbevægelsens ulandssekretariat (LO/FTF Council) bad om et magasin design og layout til en samling af tekster om den uformelle økonomi i afrika.
Magasinet skulle udgives og trykkes i Sierra Leone og der skulle derfor tages forbehold for en forholds vis grov trykteknik hvilket resulterede i store skriftyper og et simpelt layout hvor de flotte billeder står rent og taler for sig selv.

WhatWeDo leverede:
• Design af rapport som magasin
• 36 siders layout i 2 sprog-versioner (engelsk og fransk)
• Tilpasning af overskrifter/tekster