Design og layout af rapport om kvinder i ledelse

Design og layout af rapport om kvinder i ledelse

—  rapport · layout · grafisk design · graf · diagram

Finansforbundet har for nyligt afholdt en konference om kvinders rolle i finansektorens ledelseslag. Vi har leveret grafisk design og layout af rapporten der blev udarbejdet i forbindelse med konferencen.
Rapporten bliver båret igennem af en række enkle symbolske og halvabstrakte illustrationer tegnet over temaet 'kvinder i ledelse'. Der er brugt en livlig blå bund som hovedfarven i illustrationerne. Sammen med en rolig dyb blå farve og en knækket mørkerød som kontrast udgør de en flot palette, der også bliver brugt i rapportens forskellige figurer, diagrammer og infografikker.

WhatWeDo leverede:
Grafisk design (link til flere cases)
→ Layout
Infografik (link til flere cases)

Rapport layout, Kvinder i Ledelse: Layout af forside med illustration af kvinde på toppen af en opadgående pil. Hun står med en kikkert og ser ud i horisonten. Rapport layout, Kvinder i Ledelse: Layout af opslag med artiklen 'Diversitet er en god forretning'. På højre side er der en stor illustration med et citat. Rapport layout, Kvinder i Ledelse: Dobbetopslag med en stor illustration af kvinde og mand der tegner en opadgående kurve på væggen. Kvinden står på en stige. Rapport layout, Kvinder i Ledelse: Layout af opslag med titlen 'Barrierer for kvinders vej til finanssektorens øverste ledelseslag' med adskillige figurer, grafer og diagrammer. Rapport layout, Kvinder i Ledelse: Opslag med to infografikker. Rapport layout, Kvinder i Ledelse: Opslag med anbefalinger til tiltag der kan få flere kvinder i ledelse i finanssektoren. Rapport layout, Kvinder i Ledelse: Opslag med layout af artiklen 'Hvor der er vilje, er der vej'.