Infografik til undervisningsmateriale

Infografik til undervisningsmateriale

—  infografik · illustration · informationsgrafik · undervisningsmateriale

Vi har leveret en stor mængde infografikker til Naturvidenskabens ABC som er en anbefaling fra naturvidenskabelige forskere til lærerne i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.
ABC'en indeholder vidt forskellige infografikker - alt fra illustration af teoretiske læringsmodeller over evolutionstræer til verdenskort med illustration af den globale skovrydning.
Stilen i infografikkerne er holdt i en nøgtern stil som stemmer nøje overens med farver og typografi i Undervisningsministeriets visuelle retningslinier.
Se også indlægget om selve layoutet i Naturvidenskabens ABC.

Vandets kredsløb er essentielt for livsbetingelserne på Jorden.

Vandets kredsløb er essentielt for livsbetingelserne på Jorden.

Kernefission er en kædereaktion, som udløser enorme mængder energi.

Kernefission er en kædereaktion, som udløser enorme mængder energi.

Tyngdekraften holder planeterne fast i deres bane omkring solen og månen fast i dens bane omkring Jorden.

Tyngdekraften holder planeterne fast i deres bane omkring solen og månen fast i dens bane omkring Jorden.

De globale havstrømme har stor betydning for Jordens klima.

De globale havstrømme har stor betydning for Jordens klima.

Opdelingen af kontinentalpladerne og deres bevægelsesretning.

Opdelingen af kontinentalpladerne og deres bevægelsesretning.

De planetære grænser foreslået af Johan Rockström fra Stockholm Resilience Centre er et udtryk for menneskets påvirkning af klodens klima og øko-systemer.

De planetære grænser foreslået af Johan Rockström fra Stockholm Resilience Centre er et udtryk for menneskets påvirkning af klodens klima og øko-systemer.

Det periodiske system blev først opstillet af kemikeren Dmitrij Mendeleev.

Det periodiske system blev først opstillet af kemikeren Dmitrij Mendeleev.

Opdagelsen af  baggrundsstrålingen var stærkt medvirkende til, at big bang-teorien blev alment accepteret som standardteorien for universets tilbliven.

Opdagelsen af baggrundsstrålingen var stærkt medvirkende til, at big bang-teorien blev alment accepteret som standardteorien for universets tilbliven.

Global efterspørgsel på rågummi har ført til omlægning af store skov- og landbrugsarealer i Sydøstasien med fald i biodiversiteten til følge.

Global efterspørgsel på rågummi har ført til omlægning af store skov- og landbrugsarealer i Sydøstasien med fald i biodiversiteten til følge.

Evolutionstræet viser hvordan de forskellige arter har et fælles udspring.

Evolutionstræet viser hvordan de forskellige arter har et fælles udspring.

Opsamling af CO2 og indlejring i geologiske formationer kan være med til at mindske mængden af CO2 i atmosfæren.

Opsamling af CO2 og indlejring i geologiske formationer kan være med til at mindske mængden af CO2 i atmosfæren.

Udryddelsen af store skovarealer over hele kloden har stor betydning for den dalende biodiversitet.

Udryddelsen af store skovarealer over hele kloden har stor betydning for den dalende biodiversitet.

Eksempel på et biomasse kredsløb.

Eksempel på et biomasse kredsløb.