Design og layout af rapport om unges gæld, forbrug og opsparing

Design og layout af rapport om unges gæld, forbrug og opsparing

—  rapport · layout · grafisk design · graf · diagram

Hvert år i uge 9 underviser finanssektorens ansatte udvalgte skoleklasser i økonomi som en del af projektet PengeUge. I forbindelse med PengeUge udgiver Finans Danmark altid en rapport om unge og deres økonomi. Vi har designet og layoutet dette års rapport.
Rapporten er understøttet af en del figurer og diagrammer, som er tegnet i en konsekvent stil der er nem at afkode og som ikke tager opmærksomheden fra teksten, men bare supplerer og understøtter. Layout og farver tager udgangspunkt i Finans Danmarks visuelle identitet, som har en enkel farvepalette og en karakteristisk skrifttype.
Rapporten er krydret med store billeder med fremtrædende citater der fungerer som float-breakers i den lange strøm af tekst og diagrammer. Til omslag og kapitel-starter har vi tegnet en række enkle myldre-tegninger der tager afsæt i temaet om unge, økonomi og forbrugsvaner.

WhatWeDo leverede:
Grafisk Design (link til flere cases)
Rapport Layout (link til flere cases)
Illustrationer (link til flere cases)
Infografik (link til flere cases)

Finans Danmark, rapport om unges gæld, forbrug og opsparing: Layout af rapport forside. Finans Danmark, rapport om unges gæld, forbrug og opsparing: Layout af opslag med indholdsfortegnelse. Finans Danmark, rapport om unges gæld, forbrug og opsparing: Layout af opslag med kapitelstart. Finans Danmark, rapport om unges gæld, forbrug og opsparing: Layout af rapport opslag med 3 diagrammer og et citat på et foto. Finans Danmark, rapport om unges gæld, forbrug og opsparing: Layout af opslag med foto der breder sig over hele opslaget. Finans Danmark, rapport om unges gæld, forbrug og opsparing: Layout af opslag med start af kapitlet 'Særtema: Gældsproblemer i ungdomsårene' Finans Danmark, rapport om unges gæld, forbrug og opsparing: Layout af opslag foto og et lagkagediagram. Finans Danmark, rapport om unges gæld, forbrug og opsparing: Layout af opslag med infografik om sammensætning af unges gæld. Finans Danmark, rapport om unges gæld, forbrug og opsparing: Layout af opslag med tekst, infoboks og 2 infografikker. Finans Danmark, rapport om unges gæld, forbrug og opsparing: Layout af opslag med tekst og infografik på venstresiden. På højresiden er der et fuldsidesfoto med et stort citat. Finans Danmark, rapport om unges gæld, forbrug og opsparing: Foto af en ung mand der sidder med sin laptop. Der står et citat over fotoet 'To ud af fem unge der inveterer i aktier, gør det igennem en børneopsparing lavet af deres forældre.'