C4 Erhvervs Netværk Website

C4 Erhvervs Netværk Website

—  webdesign · grafisk design · c4 · erhverv

Websitet til Hillerøds erhvervsnetværk C4 har vi designet i samarbejde med Spang Media. Designet er delvist er inspireret af de store avisers websites.

WhatWeDo Leverede
• Web Design
• Digital Design Guide

Vi tog udgangspunkt i en sparsom design guide, hvorfra vi brugte logo, logo-farve og skriften Warnock. Disse elementer kombineret med den sorte baggrund fra skiltningen på C4 bygningen og krydret med et web 2.0 touch gav det nye 'look-and-feel' til websitet.
Websitet er meget informationstungt og det var derfor vigtigt at alle informationer blev formidlet klart og tydeligt. Noget stof er fremhævet og andet trukket tilbage.
En væsentligt del a websitet er den store drop-down menu, som har en række menu punkter og korte beskrivelser af disse, så man hurtigt kan danne sig et overblik over indholdet.
Websitet er komplet med nyhedsliste, event-kalender og det brugervenlige CMS: YouCMS. YouCMS er udviklet på open source platformen Ruby On Rails.